PN-EN ISO 683-3:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy
— półwyrobów, kształtowanych na gorąco (np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich) (patrz UWAGA 1),
— prętów (patrz UWAGA 1),
— walcówki,
— płaskich wyrobów gotowych, i
— odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych (patrz UWAGA 1)
wytwarzanych ze stali do nawęglania niestopowych i stopowych, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni, podanych w Tablicy 2.
Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania nawęglanych części maszyn.
UWAGA 1 Półwyroby kute swobodnie (kęsiska kwadratowe, kęsy, kęsiska płaskie itd.), pierścienie walcowane bez szwu i pręty kute swobodnie są zaliczane do półwyrobów lub prętów, nie zaś do pozycji „odkuwki swobodnie kute i matrycowane”.
UWAGA 2 Normy Międzynarodowe dotyczące stali o składzie chemicznym zgodnym z Tablicą 3, jednak dostarczone w postaci wyrobów o innych kształtach lub w stanach obróbki cieplnej innych niż podano powyżej albo które przeznacza się do specjalnych zastosowań, oraz inne powiązane Normy Międzynarodowe, patrz Pozycja Bibliograficzna.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 683-3:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania
Data publikacji 28-07-2022
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-3:2022 [IDT], ISO 683-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 683-3:2019-11 - wersja angielska
ICS 77.140.10, 77.140.20