PN-EN ISO 683-2:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 2: Stale stopowe do hartowania i odpuszczania

Zakres

W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy
— półwyrobów, kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich,
— prętów,
— walcówki,
— płaskich wyrobów gotowych, i
— odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych
wytwarzanych ze stali stopowych hartowanych bezpośrednio, ze stali stopowych hartowanych płomieniowo lub indukcyjnie, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni podanych w Tablicy 2.
Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania części maszyn hartowanych, odpuszczanych lub hartowanych z przemianą izotermiczną hartowanych płomieniowo, lub indukcyjne.
Wymagane własności mechaniczne podane w niniejszej części ISO 683 są ograniczone do wymiarów podanych w Tablicy 8.
W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania.
Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 683-2:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 2: Stale stopowe do hartowania i odpuszczania
Data publikacji 30-08-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-2:2018 [IDT], ISO 683-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10083-1:2008 - wersja polska, PN-EN 10083-3:2008/AC:2009 - wersja polska, PN-EN 10083-3:2008 - wersja polska
ICS 77.140.10, 77.140.20, 77.140.45