PN-EN ISO 683-1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 1: Stale niestopowe do hartowania i odpuszczania

Zakres

W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy
— półwyrobów, kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich,
— prętów,
— walcówki,
— płaskich wyrobów gotowych, i
— odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych
wytwarzanych ze stali niestopowych hartowanych bezpośrednio, ze stali niestopowych hartowanych płomieniowo lub indukcyjnie, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni podanych w Tablicy 2.
Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania części maszyn hartowanych, odpuszczanych lub hartowanych z przemianą izotermiczną hartowanych płomieniowo, lub indukcyjne, ale może być również częściowo stosowane w stanie normalizowanym.
Wymagane własności mechaniczne podane w niniejszej części ISO 683 są ograniczone do wymiarów podanych w Tablicy 9 i 10.
W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia między wytwórcą i zamawiającym w czasie zapytania i zamawiania.
Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 683-1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 1: Stale niestopowe do hartowania i odpuszczania
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-1:2018 [IDT], ISO 683-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10083-1:2008 - wersja polska, PN-EN 10083-2:2008 - wersja polska
ICS 77.140.10, 77.140.20, 77.140.45