PN-EN 10277:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy prętów stalowych o powierzchni jasnej w stanie ciągnionym, łuszczonym lub szlifowanych i przeznaczonych do zastosowań mechanicznych, na przykład na części maszyn. Pręty o powierzchni jasnej są podzielone według następujących gatunków stali:
a) stali niestopowych konstrukcyjnych ogólnego stosowania;
b) stali niestopowych automatowych;
c) stali niestopowych i stopowych do nawęglania;
d) stali niestopowych i stopowych do hartowania i odpuszczania.
Niniejszy dokument podaje własności mechaniczne dla wyrobów o grubości do 100 mm. Dla większych wymiarów, własności mechaniczne uzgadniane są między wytwórcą i zamawiającym przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu.
Nie obejmuje wyrobów walcowanych na zimno i pasów wytworzonych z taśmy lub blachy przez cięcie. Wyroby stalowe o powierzchni jasnej ze stali odpornej na korozję znajdują się w EN 10088-3.
Oprócz niniejszego dokumentu zastosowanie mają również ogólne wymagania techniczne dostawy podane w EN 10021.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10277:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN 10277:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10277-5:2009 - wersja polska, PN-EN 10277-2:2009 - wersja polska, PN-EN 10277-1:2009 - wersja polska, PN-EN 10277-3:2009 - wersja polska, PN-EN 10277-4:2009 - wersja polska
ICS 77.140.60