PN-EN ISO 683-4:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 4: Stale automatowe

Zakres

W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy półwyrobów (np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich), prętów i walcówki, wytwarzanych ze stali automatowych, wymienionych w Tablicy 2 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, wiersze od 2 do 4.
Niniejsza część ISO 683 obejmuje własności mechaniczne trzech grup stali automatowych wymienionych w Tablicy 2, mianowicie
a) nieprzeznaczonych do obróbki cieplnej,
b) odpowiednie do nawęglania , i
c) odpowiednie do hartowania i odpuszczania.
Stale automatowe mają często zastosowanie do prętów o powierzchni jasnej. W przypadku tych wyrobów, patrz ISO 683-18.
W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania.
Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 683-4:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 4: Stale automatowe
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-4:2018 [IDT], ISO 683-4:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10087:2000 - wersja polska
ICS 77.140.10, 77.140.20