PN-EN ISO 683-3:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy
— półwyrobów, kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich,
— prętów,
— walcówki,
— płaskich wyrobów gotowych, i
— odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych
wytwarzanych ze stali do nawęglania niestopowych i stopowych, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni, podanych w Tablicy 2.
Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania nawęglanych części maszyn.
UWAGA 1 Półwyroby kute swobodnie (kęsiska kwadratowe, kęsy, kęsiska płaskie itd.), pierścienie walcowane bez szwu i pręty kute swobodnie są zaliczane do półwyrobów lub prętów, nie zaś do pozycji „odkuwki swobodnie kute i matrycowane”.
UWAGA 2 Normy Międzynarodowe dotyczące stali o składzie chemicznym zgodnym z Tablicą 3, jednak dostarczone w postaci wyrobów o innych kształtach lub w stanach obróbki cieplnej innych niż podano powyżej albo które przeznacza się do specjalnych zastosowań, oraz inne powiązane Normy Międzynarodowe, patrz pozycja bibliograficzna.
W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania (patrz 5.2 i Załącznik A).
Dodatkowo do niniejszego dokumentu mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 683-3:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania
Data publikacji 07-11-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-3:2019 [IDT], ISO 683-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 683-3:2018-09 - wersja angielska
ICS 77.140.10, 77.140.20