PN-EN ISO 683-3:2018-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 683-3:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania

Zakres

W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy
— półwyrobów, kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich,
— prętów,
— walcówki,
— płaskich wyrobów gotowych, i
— odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych
wytwarzanych ze stali do nawęglania niestopowych i stopowych, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni, podanych w Tablicy 2.
Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania nawęglanych części maszyn.
W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania.
Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 683-3:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania
Data publikacji 04-09-2018
Data wycofania 07-11-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 683-3:2018 [IDT], ISO 683-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10084:2009 - wersja polska
ICS 77.140.10, 77.140.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 683-3:2019-11 - wersja angielska