PN-EN 10084:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 683-3:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Stale do nawęglania -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy walcowanych na gorąco półwyrobów (na przykład kęsisk kwadratowych, kęsów i kęsisk płaskich), prętów, walcówki, blach uniwersalnych, blach walcowanych na walcarkach kwarto, walcowanych na gorąco blach cienkich, blach grubych i taśm, odkuwek swobodnie kutych i matrycowanych, wykonanych ze stali niestopowych lub stopowych do nawęglania. Określono wymagania dotyczące własności, jakości i wymiarów wyrobów. Podano postanowienia dotyczące procesu wytwarzania oraz kontroli i badań

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10084:2009 - wersja polska
Tytuł Stale do nawęglania -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 24-09-2009
Data wycofania 04-09-2018
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10084:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10084:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 10084:2008 - wersja angielska
ICS 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 683-3:2018-09 - wersja angielska