PN-EN 61000-1-2:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Metodologia osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego elektrycznych i elektronicznych systemów, z uwzględnieniem wyposażenia, w odniesieniu do zjawisk elektromagnetycznych

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 ustala metodologię osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego tylko w odniesieniu do zjawisk elektromagnetycznych. Metodologia ta obejmuje wpływ tych zjawisk na wyposażenie wykorzystywane w takich systemach i instalacjach.

Niniejsza norma:

a) ma zastosowanie do systemów i instalacji związanych z bezpieczeństwem, zawierających elektryczne/elektroniczne/elektroniczne programowalne wyposażenie, użytkowane w warunkach ich zainstalowania i pracy;
b) uwzględnia wpływ środowiska elektromagnetycznego na systemy związane z bezpieczeństwem;
c) nie dotyczy bezpośrednich zagrożeń od pól elektromagnetycznych na istoty żywe, ani nie dotyczy bezpieczeństwa związanego z przebiciem izolacji lub innymi mechanizmami, w wyniku których osoby mogą być narażone na ryzyko porażenia elektrycznego.

Obejmuje ona przede wszystkim aspekty EMC związane z poszczególnymi fazami projektowania i aplikacji systemów związanych z bezpieczeństwem oraz urządzeń w nich stosowanych, a w szczególności:

• podstawowe koncepcje w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego,
• różne kroki związane z specyfiką EMC, mające na celu osiągnięcie i zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym,
• opis i oszacowanie środowiska elektromagnetycznego,
• aspekty EMC projektowania i procesu integracji, przy uwzględnieniu procesu planowania bezpieczeństwa w aspekcie EMC, zarówno na poziomie systemu jak i wyposażenia,
• procesy walidacji i weryfikacji dotyczące odporności na zaburzenia elektromagnetyczne,
• kryteria jakości działania i niektóre rozważania dotyczące filozofii badań systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia w nich stosowanego,
• aspekty związane z badaniami odporności na zaburzenia elektromagnetyczne systemów związanych z bezpieczeństwem i stosowanego w nich wyposażenia.

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do elektrycznych/elektronicznych/elektronicznych programowalnych (E/E/PE) systemów związanych z bezpieczeństwem spełniających wymagania normy IEC 61508 i/lub związanych z nią sektorowymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa funkcjonalnego. Jest ona przeznaczona dla projektantów, producentów, instalatorów i użytkowników systemów związanych z bezpieczeństwem i może być wykorzystana jako przewodnik dla komitetów w IEC.

Dla systemów związanych z bezpieczeństwem objętych innymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa funkcjonalnego, wymagania niniejszej normy należy rozważyć podczas ustalania odpowiednich środków, które powinny zostać podjęte w odniesieniu do EMC i bezpieczeństwa funkcjonalnego.

UWAGA Niniejsza norma może być również wykorzystywana jako przewodnik podczas rozważania wymagań związanych z EMC dla innych systemów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-1-2:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Metodologia osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego elektrycznych i elektronicznych systemów, z uwzględnieniem wyposażenia, w odniesieniu do zjawisk elektromagnetycznych
Data publikacji 21-11-2016
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-1-2:2016 [IDT], IEC 61000-1-2:2016 [IDT]
ICS 33.100.01