PN-EN IEC 60445:2022-04 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie odnośnie do zasad identyfikacji i znakowania zacisków urządzeń elektrycznych, takich jak rezystory, bezpieczniki, przekaźniki, styczniki, transformatory, maszyny wirujące oraz, w stosownych przypadkach, kombinacji takich urządzeń (np. zespołów), a także do identyfikacji końcówek niektórych wyznaczonych przewodów. W dokumencie podano również ogólne zasady stosowania określonych barw lub opisów alfanumerycznych do identyfikacji przewodów w celu uniknięcia niejednoznaczności i zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Te barwy przewodów i opisy alfanumeryczne są przeznaczone do stosowania na żyłach przewodzących, szynach zbiorczych i urządzeniach elektrycznych oraz na kablach lub w instalacjach.

Niniejsza publikacja podstawowa nt. bezpieczeństwa, skupiająca się na zasadniczych wymaganiach bezpieczeństwa, jest przeznaczona przede wszystkim do stosowania przez komitety techniczne podczas opracowywania norm zgodnie z zasadami określonymi w IEC Guide 104 i ISO/IEC Guide 51.

Nie jest ona przeznaczona do użytku przez producentów lub jednostki certyfikujące. Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, w stosownych przypadkach, korzystanie z publikacji podstawowych nt. bezpieczeństwa przy przygotowywaniu swoich publikacji. Wymagania niniejszej publikacji podstawowej nt. bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, chyba że zostaną wyraźnie przywołane lub zawarte w odpowiednich publikacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60445:2022-04 - wersja polska
Tytuł Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów
Data publikacji 19-09-2023
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN IEC 60445:2021 [IDT], IEC 60445:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60445:2018-01 - wersja angielska
ICS 29.020, 01.080.20, 13.110