PN-EN 13141-7:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wentylacja budynków -- Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 7: Badania właściwości użytkowych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań laboratoryjnych i warunki badań dotyczące badania charakterystyk właściwości użytkowych aerodynamicznych, cieplnych, akustycznych i elektrycznych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej przeznaczonych do budynków mieszkalnych.
UWAGA Takie urządzenia określane są w EN 13142:2021 jako dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń, które zawierają co najmniej, w jednej lub więcej obudów :
— wentylatory do mechanicznego nawiewu i wywiewu ;
— filtry powietrza;
— wymiennik ciepła typu powietrze/powietrze lub pompę ciepła typu powietrze/powietrze, do odzyskiwania ciepła ;
— układ regulacji automatycznej.
Takie urządzenie może być dostarczane w więcej niż jednym zestawie, przy czym poszczególne zestawy przewidziane są do łącznego działania.
Różne możliwe układy odzyskiwania ciepła, wymienników ciepła i/lub pomp ciepła opisano w Załączniku A.
Dokument obejmuje urządzenia charakteryzujące się stałym przepływem masy dla każdego punktu pracy.
Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń bezprzewodowych objętych prEN 13141-8:2020.
Dokument ten nie ma zastosowania do systemów wentylacyjnych, które mogą również zapewniać ogrzewanie wodne pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody objętych EN 16573.
Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń zawierających silnik spalinowy, pompy ciepła z obiegiem sprężarkowym i absorpcyjne pompy ciepła.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego podano w EN 60335-2-40 i EN 60335-2-80.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13141-7:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Wentylacja budynków -- Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 7: Badania właściwości użytkowych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła)
Data publikacji 17-09-2021
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza EN 13141-7:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13141-7:2010 - wersja angielska
ICS 91.140.30