PN-EN 13203-2:2019-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13203-2:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń wytwarzających gorącą wodę opalanych gazem użytku domowego. Dotyczy zarówno urządzeń przepływowych jak i zbiornikowych; ogrzewaczy wody oraz kotłów-kombi posiadających:
— obciążenie cieplne nie przekraczające 400 kW; oraz
— pojemność zbiornika gorącej wody (jeśli jest) nie przekraczającą 2000 l.
W przypadku kotłów-kombi, ze zbiornikiem lub bez, produkcją gorącej wody zintegrowaną lub dołączaną, całość jest sprzedawana jako pojedyncza jednostka.
W EN 13203-1 podano ilościowe i jakościowe kategorie funkcjonalności w dostawie gorącej wody użytku domowego dla wybranych zastosowań. Podano również system przedstawiania informacji dla użytkownika. W niniejszym dokumencie określono metodę oceny charakterystyki energetycznej urządzeń. Określono liczbę dziennych cykli, dla każdej kategorii funkcjonalnej gorącej wody użytku domowego, kuchnia, prysznic, wanna i ich kombinacje, łącznie z odpowiednimi procedurami badań, dzięki czemu funkcje energetyczne różnych urządzeń gazowych mogą być porównane i dostosowane do potrzeb użytkownika. W przypadku kombinacji innych technologii z kotłami opalanymi gazem lub podgrzewaczami wody do produkcji gorącej wody użytku domowego, stosuje się poszczególne części EN 13203.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13203-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii
Data publikacji 14-02-2019
Data wycofania 12-01-2023
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13203-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13203-2:2015-08 - wersja angielska
ICS 91.140.65
Zastąpiona przez PN-EN 13203-2:2023-01 - wersja angielska