PN-EN 13203-2:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń opalanych gazem wytwarzających gorącą wodę do użytku domowego. Dotyczy zarówno urządzeń przepływowych jak i zasobnikowych; ogrzewaczy wody oraz kotłów dwufunkcyjnych posiadających:

- obciążenie cieplne nieprzekraczające 400 kW;
- pojemność zbiornika gorącej wody (jeśli jest) nieprzekraczającą 2 000 l.
W przypadku kotłów dwufunkcyjnych, ze zbiornikiem lub bez, z produkcją gorącej wody do użytku domowego zintegrowaną lub dołączaną, całość jest sprzedawana jako pojedyncza jednostka.
Ogrzewacze wody objęte niniejszą normą są uważane za „konwencjonalne ogrzewacze wody” zgodnie z definicją metod tymczasowych (Komunikat Komisji 2014/C 207/03), wtedy we wzorze do obliczania rocznego zużycia energii (AEC) Qcor jest równe zero.
W przypadku, gdy kocioł jest wyposażony w wewnętrzne lub zewnętrzne pasywne urządzenie do odzysku ciepła z komina (PFHRD), sprawność kotła można ocenić, stosując EN 13203-2:2022 w połączeniu z EN 13203-7:2022. W przypadku PFHRD, gdzie technologia ma zdolność odzyskiwania energii ze spalin podczas wytwarzania centralnego ogrzewania, aby móc wstępnie podgrzać gorącą wodę do użytku domowego (wkład pośredni), do oceny tego pośredniego wkładu stosuje się EN 13203-7:2022. EN 13203-2:2022 ma zastosowanie do pomiaru i obliczania bezpośredniej sprawności (wkładu bezpośredniego), natomiast łącząc wyniki pomiarów z EN 13203-7:2022 można obliczyć całkowitą sprawność (bezpośrednią i pośrednią). W EN 13203-1:2015 określono jakościowe i ilościowe kategorie funkcjonalności w dostawie gorącej wody do użytku domowego dla różnych zastosowań. Podano również system przedstawiania informacji dla użytkownika. W niniejszym dokumencie określono metodę oceny charakterystyki energetycznej urządzeń. Podaje kilka dziennych profili obciążenia pobierania dla każdego wykorzystania gorącej wody do użytku domowego, kuchni, prysznica, wanny i ich kombinacji, wraz z odpowiednimi procedurami, umożliwiając porównanie charakterystyk energetycznych różnych urządzeń opalanych gazem i dopasowanie ich do potrzeb użytkownika. W przypadku kombinacji innych technologii z kotłami opalanymi gazem lub ogrzewaczami wody do produkcji gorącej wody do użytku domowego, stosuje się poszczególne części EN 13203.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13203-2:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii
Data publikacji 12-01-2023
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13203-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13203-2:2019-02 - wersja angielska
ICS 91.140.65