PN-EN 525:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania oraz metody badań dotyczące bezpieczeństwa gazowych bezprzeponowych ogrzewaczy powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych, w pełni automatycznie sterowanych, nazywanych dalej "urządzeniami". Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do urządzeń typu A2 i typu A3 o obciążeniu cieplnym opartym na wartości opałowej wynoszącej 300 kW i niżej wyposażonych w integralne palniki przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych. Stosowana jest także do urządzeń zaprojektowanych do instalowania na zewnątrz pomieszczeń. Dla zastosowań wewnątrz budynków dostarczanie ogrzewanego powietrza może odbywać się poprzez kanały lub bezpośrednio do ogrzewanej przestrzeni. Niniejsza norma nie odnosi się do: a) urządzeń, przeznaczonych do stosowania w mieszkaniach; b) przenośnych i przewoźnych urządzeń o wymuszonej konwekcji; c) urządzeń wyposażonych w sprężarki gazu; d) urządzeń wyposażonych w regulatory stosunku gaz/powietrze; e) urządzeń zawierających palnik główny mający więcej niż jedną sekcję i wspólny sterownik palnika, z których jedna lub więcej sekcji mogą być zgaszone, podczas gdy inna sekcja pozostaje zapalona. Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń, dla których prowadzi się badania typu. UWAGA Wymagania dla urządzeń, w przypadku których nie są prowadzone badania typu będą poddane dalszym opracowaniom

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 525:2009 - wersja polska
Tytuł Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW
Data publikacji 27-03-2013
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 525:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 525:2007 - wersja polska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska