PN-EN 437+A1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 437:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń

Zakres

W niniejszej normie określono gazy do badań, ciśnienia próbne i kategorie urządzeń w odniesieniu do stosowanych paliw gazowych z pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny. Norma ta jest dokumentem powoływanym w szczególnych normach dla urządzeń objętych zakresem dyrektywy dotyczącej zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do urządzeń gazowych (90/396/EWG). W normie podano zalecenia dotyczące stosowania określonych gazów i ciśnień podczas badań. Pełna procedura badawcza będzie podawana w normach dotyczących urządzeń. UWAGA Gazy do badań i ciśnienia próbne określone w niniejszej normie są w zasadzie przewidziane do stosowania w przypadku wszystkich urządzeń, w celu wykazania zgodności z odpowiednimi normami. Jednakże użycie niektórych gazów do badań i ciśnień próbnych może nie być odpowiednie w przypadku: - urządzeń o znamionowym obciążeniu cieplnym większym niż 300 kW; - urządzeń budowanych na miejscu użytkowania; - urządzeń, których konstrukcja jest dostosowana do wymagań użytkownika; - urządzeń o budowie przeznaczonej do użytkowania przy wysokich ciśnieniach zasilania (zwłaszcza, gdy jest bezpośrednio stosowane ciśnienie pary nasyconej). W tych przypadkach w normach dotyczących określonych urządzeń mogą być określone inne warunki badań w celu wykazania zgodności z odpowiednimi wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 437+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń
Data publikacji 12-10-2012
Data wycofania 19-03-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 437:2003+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 437+A1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 437+A1:2009 - wersja angielska
ICS 27.060.20, 91.140.40
Zastąpiona przez PN-EN 437:2019-03 - wersja angielska