PN-EN 437:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń

Zakres

W niniejszym dokumencie określono gazy do badań, ciśnienia próbne i kategorie urządzeń dotyczące stosowania paliw gazowych z rodzin pierwszej, drugiej i trzeciej. Norma ta służy jako dokument powołany w poszczególnych normach dotyczących urządzeń objętych zakresem Dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich w odniesieniu do urządzeń gazowych 2009/142/EC.
W normie podano zalecenia dotyczące stosowania określonych gazów i ciśnień, które powinny być używane do badań. Pełna procedura badawcza będzie podawana w odpowiednich normach dotyczących urządzeń.
UWAGA Gazy do badań i ciśnienia próbne określone w niniejszej normie są w zasadzie przeznaczone do stosowania ze wszystkimi urządzeniami w celu wykazania zgodności z odpowiednimi normami.
Jednakże użycie niektórych gazów do badań i ciśnień próbnych może być nieodpowiednie w przypadku:
— urządzeń o znamionowym obciążeniu cieplnym większym niż 300 kW;
— urządzeń budowanych na miejscu użytkowania;
— urządzeń, których konstrukcja jest dostosowana do wymagań użytkownika;
— urządzeń skonstruowanych do użytkowania przy wysokich ciśnieniach zasilania (zwłaszcza gdy jest bezpośrednio stosowane ciśnienie pary nasyconej).
W tych przypadkach szczegółowe normy urządzeń mogą stanowić inne warunki badań w celu określenia zgodności z ich wymaganiami.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 437:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń
Data publikacji 19-03-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 437:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 437+A1:2012 - wersja polska
ICS 27.060.20, 91.140.40