PN-EN 12327:2013-02 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne zasady prób ciśnieniowych, uruchamiania i unieruchamiania infrastruktur gazowniczych, objętych funkcjonalnymi Normami Europejskimi Komitetu Technicznego CEN/TC 234, patrz Załącznik B. Zostały one wyodrębnione ze szczegółowych wytycznych i instrukcji eksploatacyjnych w krajach członkowskich. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje przewodów instalacji objętych Normą EN 1775. Określone procedury mają zastosowanie do próby wytrzymałości, próby szczelności i próby łączonej. Poziomy ciśnienia próby, okresy prób i kryteria przyjęcia nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Dodatkowe środki lub różne metody prób, uruchamiania lub unieruchamiania mogą być wymagane przez przepisy poszczególnych krajów członkowskich lub być w gestii operatora rurociągu. W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady dla infrastruktury gazowniczej. Użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej powinni mieć świadomość, że bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub wytyczne mogą istnieć w krajach członkowskich CEN. Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z tymi normami krajowymi i/lub wytycznymi określającymi powyższe podstawowe zasady. W przypadku konfliktów z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej w kategoriach bardziej restrykcyjnych wymogów w przepisach/regulacjach krajowych, przepisy /regulacje krajowe powinny mieć pierwszeństwo, jak pokazano w CEN / TR 13737 (wszystkie części). CEN / TR 13737 (wszystkie części) podają: - wyjaśnienie wszystkich przepisów / regulacji obowiązujących w kraju członkowskim; - jeżeli jest to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe; - krajowy punkt kontaktowy dla najnowszych informacji

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12327:2013-02/Ap1:2014-02E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12327:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 28-02-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12327:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12327:2004 - wersja polska
ICS 91.140.40
Elementy dodatkowe PN-EN 12327:2013-02/Ap1:2014-02E