PN-EN 12327:2013-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Infrastruktura gazowa -- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano wspólne zasady dla prób ciśnieniowych, uruchamiania
i unieruchamiania infrastruktur gazowych objętych funkcjonalnymi Normami Europejskimi Komitetu Technicznego CEN/TC 234, patrz Załącznik B. Są one wyciągami ze szczegółowych kodeksów postępowania i instrukcji roboczych w krajach członkowskich.

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje orurowania instalacji, której dotyczy EN 1775.
Wyszczególnione procedury są stosowane do prób wytrzymałości, prób szczelności i prób łączonych. Poziomy ciśnień prób, czasy prób i kryteria akceptacji nie są objęte niniejszą Normą Europejską.
Dodatkowe środki lub różne metody prób, uruchamianie lub unieruchamianie mogą być wymagane przez prawodawstwo poszczególnych krajów członkowskich lub według uznania operatora rurociągu.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wspólne podstawowe zasady dla infrastruktury gazowej. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej byli świadomi, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub kodeksy postępowania.

Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w powiązaniu z tymi normami krajowymi i/lub kodeksami postępowania, które ustalają wspomniane powyżej zasady podstawowe.

W przypadku konfliktów ze względu na bardziej restrykcyjne wymagania w krajowym prawodawstwie/przepisach krajowych w porównaniu z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej, zaleca się, aby krajowe prawodawstwo/przepisy krajowe miały pierwszeństwo, jak pokazano w CEN/TR 13737 (wszystkie części).
W CEN/TR 13737 (wszystkie części) podano:
– wyjaśnienie całego prawodawstwa/przepisów stosowanych w państwie członkowskim;
– jeżeli jest to właściwe, bardziej restrykcyjne wymagania krajowe;
– krajowy punkt kontaktowy do uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12327:2013-02/Ap1:2014-02E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 12327:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 28-02-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 12327:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12327:2004 - wersja polska
ICS 91.140.40
Elementy dodatkowe PN-EN 12327:2013-02/Ap1:2014-02E