PN-EN ISO 10675-1:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10675-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy

Zakres

W niniejszej części ISO 10675 podano poziomy akceptacji dla wskazań niezgodności w spoinach doczołowych stali, niklu, tytanu i ich stopów wykrytych podczas badań radiograficznych. Jeśli tak uzgodniono, poziomy akceptacji mogą być zastosowane do innych typów złączy spawanych lub materiałów. Poziomy akceptacji mogą być związane z normami spawalniczymi, normami wyrobu, warunkami technicznymi lub przepisami. W niniejszej część ISO 10675 zakłada się, że badania radiograficzne były wykonywane zgodnie z ISO 17636. Gdy szacuje się czy złącze spawane spełnia wymagania podane dla określonego poziomu jakości, rozmiary niezgodności dopuszczone przez normy są porównywane z wymiarami wskazań ujawnionych na wykonanym radiogramie złącza spawanego.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10675-1:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
Data publikacji 18-12-2013
Data wycofania 22-02-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10675-1:2013 [IDT], ISO 10675-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12517-1:2008 - wersja polska
ICS 25.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10675-1:2017-02 - wersja angielska