PN-EN 1020:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań bezpieczeństwa i efektywności energetycznej stosowanych w pomieszczeniach niemieszkalnych, opalanych gazem ogrzewaczy powietrza wyposażonych w wentylator dostarczający powietrze do spalania i/lub wyprowadzający spaliny, nazywanych w tekście normy "urządzeniami". Dotyczy również urządzeń wyposażonych w palniki nadmuchowe.
Niniejsza Norma Europejska odnosi się do urządzeń typu B12, B13, B14, B22, B23, B42, B43, B44, B52, B53. C12, C13, C33, C62 i C63 o obciążeniu cieplnym wynoszącym 300 kW (opartym na wartości opałowej) przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach innych niż pojedyncze mieszkania. Stosowana jest także do urządzeń zaprojektowanych do instalowania na zewnątrz pomieszczeń. Transport ogrzanego powietrza może odbywać się kanałami lub bezpośrednio do ogrzewanej przestrzeni.
W przypadku urządzeń typu C62 i C63 niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko takich urządzeń, które są instalowane w taki sam sposób jak urządzenia typu C3.
Niniejsza norma nie dotyczy:
a) urządzeń przeznaczonych do użytku w pojedynczych mieszkaniach;
b) urządzeń kondensacyjnych;
c) urządzeń z palnikami atmosferycznymi bez wentylatora do transportu powietrza do spalania i/lub spalin;
d) urządzeń klimatyzacyjnych o podwójnym przeznaczeniu (ogrzewanie i chłodzenie);
e) urządzeń, w których powietrze jest ogrzewane płynem pośredniczącym;
f) urządzeń wyposażonych w sterowanie ręczne lub automatyczne klapy spalin;
g) przenośnych i przewoźnych urządzeń o wymuszonej konwekcji;
h) urządzeń o wielu jednostkach grzewczych i wspólnym przerywaniu ciągu;
i) urządzeń wyposażonych w więcej niż jeden króciec spalin.
j) urządzeń projektowanych jako urządzenia ze stałą kondensacją w układzie spalinowym w normalnych warunkach pracy;
k) urządzeń wyposażonych w niemetalowe przewody spalinowe

Niniejsza norma dotyczy urządzeń przewidzianych do badania typu. Zawiera również wymagania dotyczące oceny zgodności.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1020:2010 - wersja polska
Tytuł Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin
Data publikacji 04-09-2013
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 150
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1020:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 1020:2006 - wersja polska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska