PN-EN 1196:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Gazowe ogrzewacze powietrza do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące kondensacyjnych ogrzewaczy powietrza

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dodatkowe i metody badań dla gazowych ogrzewaczy powietrza, które są zaprojektowane tak, że skraplają parę wodną ze spalin. Z tego względu rozszerza ona Normy Europejskie EN 778 i EN 1319 dotyczące ogrzewaczy powietrza do pomieszczeń mieszkalnych, oraz EN 1020 dotyczącą ogrzewaczy powietrza do pomieszczeń niemieszkalnych.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do gazowych ogrzewaczy powietrza z wentylatorem lub bez wentylatora w układzie spalania, w jednym z następujących rodzajów konstrukcji:

— zintegrowany ogrzewacz powietrza wyposażony co najmniej w jeden kondensacyjny wymiennik ciepła;

— niekondensacyjny ogrzewacz powietrza zintegrowany z dodatkowym kondensacyjnym wymiennikiem ciepła;

— niekondensacyjny ogrzewacz powietrza zintegrowany z dodatkowym kondensacyjnym wymiennikiem ciepła do odzysku ciepła ze spalin i powietrza wentylacyjnego, jeśli to właściwe.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy tylko badań typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1196:2011 - wersja polska
Tytuł Gazowe ogrzewacze powietrza do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące kondensacyjnych ogrzewaczy powietrza
Data publikacji 10-03-2014
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1196:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1196:2002 - wersja angielska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska