PN-EN 14471:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14471+A1:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kominy -- Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania i badania systemów kominowych z kanałami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do odprowadzania produktów spalania z palenisk do atmosfery. Systemy te są odpowiednie do pracy w warunkach zawilgocenia i bez kondesacji pary wodnej. Niniejsza norma zawiera także ustalenia dotyczące oznakowania, instrukcji wytwórców i oceny zgodności. W niniejszej Normie Europejskiej określono podzespoły kominowe, z których system kominowy może być zmontowany. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy kominów odpornych na pożar sadzy klasy G. Niniejsz Norma Europejska nie zawiera wszyskich wymagań dotyczących kominów następujących klas: -klasy 2 odporności na korozję dotyczącej naturalnego drewna, -klasy 3 odporności na korozję, -klasy ciśnienia N2. Niniejsza Norma europejska dotyczy systemów kominowych skonstruowanych tak, że nie może występować zbieranie się kondenatu np. kominów z pochyleniem co najmniej 3 w stosunku do poziomu. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do - do układów kominowych z elementów pokrytych tworzywem sztucznym. - konstrukcyjnie niezależnych kominów (wolnostojących lub samonośnych). Kominy, których elementy składowe wymagają dalszej obróbki podczas montażu w celu uzyskania finalnych własności, nie są zaliczane do systemów kominowych i nie są wobec tego objęte niniejszą normą. Norma nie obejmuje wymagań dla poziomych króćców uwzględniających aerodynamiczne własności (właściwie jest: zachowanie się), przedostawanie się wody deszczowej i zachowanie się przy oblodzeniu (jak zdefiniowane w CEN/TR 1749 dla instalacji typu C1).

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14471:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Kominy -- Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania
Data publikacji 03-02-2014
Data wycofania 27-02-2015
Liczba stron 97
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 318, Kominów
Wprowadza EN 14471:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14471:2007 - wersja polska
ICS 91.060.40
Zastąpiona przez PN-EN 14471+A1:2015-02 - wersja angielska