PN-EN 1594:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do rurociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 16 bar, przeznaczonych do przesyłu przetworzonego, nietoksycznego
i niekorozyjnego gazu ziemnego, zgodnie
z EN ISO 13686 w lądowych systemach dostawy gazu.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do rurociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 16 bar, przeznaczonych do przesyłu niekonwencjonalnych gazów takich jak wtryskiwany biom etan, zgodny z EN ISO 13686
i dla którego przeprowadzona jest szczegółowa techniczna ocena wymagań funkcjonalnych zapewniających, że nie występują inne składniki lub właściwości gazu które mogą oddziaływać na integralność rurociągu.
Lądowa infrastruktura gazowa występuje tam gdzie:
- elementy rurociągów wykonane są
z niestopowych lub niskostopowych stali
węglowych;
- elementy rurociągów łączone są spawami,
połączeniami kołnierzowymi lub mechanicznymi;
- rurociąg nie jest zlokalizowany na terenie
obiektów handlowych lub przemysłowych jako
integralna część procesu przemysłowego na tym
obiekcie, za wyjątkiem rurociągów i urządzeń
zasilających takie obiekty;
- temperatura projektowa systemu wynosi od
-40 oC do 120 oC włącznie.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do lądowych rurociągowych od pierwszego punktu przekroczenia, co stanowi zwykle zespół rozgraniczający między lądem i morzem, np:
- pierwszy zawór odcinający,
- podstawa stromego szelfu morskiego,
- powyżej oznakowania woda wysoka/woda niska
na stałym lądzie,
- wyspa.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie również do systemu rurociągów z punktem początkowym nabrzeżnym również wtedy, gdy części systemu rurociągów na lądzie przekraczają później fiordy, jeziora itd.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do rurociągów istniejących przed publikacją niniejszej normy, ani do modyfikacji istniejących rurociągów.
Systemy dostawy gazu objęte niniejszą Normą Europejską zaczynają się za stacją pomiarową producenta gazu. Funkcjonalne rozgraniczenie systemu rurociągowego na terenie zakładu będzie określone dla każdego przypadku oddzielnie. Zasadniczo, będzie to bezpośrednio za pierwszą armaturą odcinającą instalację.
W niniejszej Normie Europejskiej określono również wymagania mechaniczne dla układów rurowych w stacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar. Wymagania spawalnicze są określone w specjalnej normie dotyczącej spawania w systemach dostawy gazu – EN 12732. Wymagania funkcjonalne dla stacji
podano w: EN 1776, Gas supply systems -
Natural gas measuring stations- Functional
requirements
EN 1918-5, Gas supply systems - Underground gas storage – Part 5: Functional recommendations for surface facilities
EN 12186, Gas supply systems – Gas pressure regulating stations for transmission and distribution – Functional requirements
EN 12583, Gas supply systems – Compressor stations – Functional requirements
W niniejszej Normie Europejskiej określono podstawowe zasady wspólne dla systemów dostawy gazu. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej Normy Europejskiej mieli na uwadze fakt, że w krajach członkowskich CEN mogą istnieć bardziej szczegółowe normy krajowe i/lub kodeksy postępowania.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania w powiązaniu z normami krajowymi i/lub kodeksami postępowania , które stanowią rozwinięcie wyżej wspomnianych zasad.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1594:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 07-02-2014
Liczba stron 95
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 1594:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1594:2011 - wersja polska
ICS 23.040.01, 75.200