PN-EN 60950-22:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60950-22:2007 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz

Zakres

Przedstawiono wymagania bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej przeznaczonych do instalowania w miejscu, gdzie w pełni lub częściowo wystawione są na działanie warunków atmosferycznych i inne oddziaływania występujące na zewnątrz, takie jak deszcz, kurz itp. zazwyczaj występujące w budynkach lub innych obiektach niemieszkalnych. Przedstawiono liczne przykłady urządzeń techniki informatycznej używane na całym świecie, wbudowane w specjalne OBUDOWY, lokalizowane na nawierzchni, montowane na słupach telekomunikacyjnych lub usytuowane pod ziemią

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60950-22:2006 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz
Data publikacji 26-07-2006
Data wycofania 25-10-2007
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60950-22:2006 [IDT], IEC 60950-22:2005 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 35.260, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 60950-22:2007 - wersja polska