PN-EN 50556:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50556:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Systemy sygnalizacji ruchu drogowego

Zakres

Określono wymagania dla systemów sygnalizacji ruchu drogowego, zainstalowanych na stałe lub czasowo, włączając w to ich eksploatację, projektowanie, badania, instalację i konserwację. W szczególności określono wymagania elektryczne dla sygnalizatorów i kontrolerów sygnalizatorów. Nie uwzględniono przenośnych systemów sygnalizacji ruchu drogowego, ani systemów sygnalizacji na wydzielonych terenach (prywatnych)

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-09-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50556:2011 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji ruchu drogowego
Data publikacji 20-05-2011
Data wycofania 18-12-2018
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 50556:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-HD 638 S1:2006 - wersja angielska, PN-HD 638 S1:2006/A1:2006 - wersja angielska
ICS 93.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 50556:2018-12 - wersja angielska