PN-EN 50556:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Systemy sygnalizacji ruchu drogowego

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące systemów sygnalizacji ruchu drogowego, włączając w to ich rozwój, projektowanie, badania, instalowanie i konserwację.
W szczególności tworzy elektrotechniczną część dwóch następujących norm wydanych przez CEN:
– EN 12368,Urządzenia do sterowania ruchem drogowym ― Sygnalizatory
– EN 12675, Kontrolery sygnalizatorów ― Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa.
Każda z powyższych norm powinna być stosowana z niniejszą normą pojedynczo lub łącznie, aby określić sprzęt lub system. Zostanie to osiągnięte za pomocą metod i badań elektrotechnicznych określonych w tej normie.
Tam, gdzie Systemy Sygnalizacji Ruchu Drogowego są przeznaczone do stosowania z innymi systemami, np. z oświetleniem publicznym lub kolejową sygnalizacją i komunikacją, niniejsza norma jest stosowana z innymi normami(ą) właściwymi dla powiązanych systemów w celu zagwarantowania, aby ogólne bezpieczeństwo nie zostało naruszone.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do urządzeń do sterowania sygnalizacją ruchu drogowego zainstalowanych na stałe i czasowo oraz przenośnych urządzeń do sterowania ruchem drogowym, za wyjątkiem przenośnych urządzeń sygnalizacji ruchu drogowego do wyłącznego sterowania ruchem alternatywnym/wahadłowym (jak określono w 3.2.10).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50556:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji ruchu drogowego
Data publikacji 18-12-2018
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 50556:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50556:2011 - wersja angielska
ICS 93.080.30