PN-EN 12675:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kontrolery sygnalizatorów -- Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa kontrolerów sygnalizatorów. Norma dotyczy kontrolerów sygnalizatorów z zastosowaniem stałym lub tymczasowym oraz kontrolerów przenośnych z wyjątkiem przenośnych urządzeń sygnalizacji ruchu do wyłącznej kontroli alternatywnych/ transferowych pasów ruchu (jak dalej wyjaśniono w 3.37), bez kontroli ruchu pojazdów lub przechodniów. Kontrolery sygnalizatorów jak definiuje niniejsza Norma Europejska, są wymagane przy kontroli miejsc kolizyjnych, zarówno pojazdów jak pieszych w bezpieczny sposób. Przykładami są sygnalizacja skrzyżowań dróg, przejść dla pieszych, sygnalizacja lokalna, sygnalizacja transportu publicznego.. Wymagania bezpieczeństwa: elektryczne oraz wyposażenia dodatkowego oraz metody badań są zawarte w EN 50556
Dla pełnego zastosowania niniejszej Normy Europejskiej, jak również z EN 50556 krajowe organy normalizacyjne są zobowiązane do ustalenia zestawu klas odpowiednich do ich wymagań krajowych.
UWAGA wymagania krajowe mogą określić szczególne warunki dla sygnalizacji w transporcie publicznym (PT) i dla żadnego innego sygnału, który nie jest określony w niniejszej normie europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12675:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Kontrolery sygnalizatorów -- Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 19-10-2017
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12675:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12675:2002 - wersja angielska
ICS 93.080.30