PN-EN 61508-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje te aspekty, które należy rozpatrzyć, gdy systemy elektryczne /elektroniczne/programowalne elektroniczne (E/E/PESs) są używane do wypełniania funkcji bezpieczeństwa. Głównym celem niniejszej normy jest ułatwienie komitetom technicznym, odpowiedzialnym za sektory wyrobów i zastosowań, opracowania norm międzynarodowych dotyczących sektorów wyrobów i zastosowań. Pozwoli to na pełne uwzględnienie wszystkich czynników związanych z wyrobami i zastosowaniami i tym samym na odpowiedzenie na konkretne potrzeby użytkowników wyrobów i sektorów zastosowań. Niniejsza część serii norm IEC 61508 zawiera ogólne wymagania, które dotyczą wszystkich części normy. Inne części IEC serii 61508 koncentrują się na bardziej szczegółowych tematach: części 2 i 3 zawierają wymagania szczegółowe i dodatkowe dotyczące systemów E/E/PE związanych z bezpieczeństwem (w zakresie sprzętu i oprogramowania); część 4 podaje definicje i skrótowce stosowane w niniejszej normie; część 5 zawiera wytyczne, przez przedstawienie przykładowych metod, do stosowania części 1 w zakresie określania poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa; część 6 zawiera wytyczne do stosowania części 2 i 3; część 7 obejmuje przegląd technik i sposobów. IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 i IEC 61508-4 są podstawowymi publikacjami bezpieczeństwa, jednakże ten status nie ma zastosowania w kontekście mało złożonych systemów E/E/PE związanych z bezpieczeństwem (patrz p. 3.4.3 w IEC 61508-4). Jako podstawowe publikacje bezpieczeństwa są one pomyślane do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami zawartymi w Przewodniku IEC 104 i Przewodniku ISO/IEC 51. IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3 i IEC 61508-4 są także pomyślane do stosowania jako normy samodzielne

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61508-1:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 31-01-2013
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 61508-1:2010 [IDT], IEC 61508-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61508-1:2004 - wersja polska
ICS 25.040.40