PN-EN 13687-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie kompatybilności cieplnej -- Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny)

Zakres

Podano ocenę kompatybilności cieplnej wyrobów i systemów naprawczych, w tym zaczynów, zapraw i betonów oraz systemów ochrony powierzchniowej, stosowanych do napraw i ochrony konstrukcji betonowych. Określono metodę, która jest odpowiednia do wyrobów i systemów naprawczych opartych na spoiwach CC, PCC i PC oraz systemów ochrony powierzchniowej

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13687-2:2008 - wersja polska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie kompatybilności cieplnej -- Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok cieplny)
Data publikacji 18-11-2008
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 13687-2:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13687-2:2002 - wersja angielska
ICS 91.080.40