PN-EN ISO 9514:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono, dla znormalizowanych warunków, sposób przygotowania i przechowywania próbki wieloskładnikowego systemu powłokowego, a następnie oceny jego przydatności do stosowania przez pomiar określonej(-ych) właściwości.
W przypadku systemów reaktywnych utwardzających się w krótkim czasie, np. 3 h, granica przydatności do stosowania znajduje się tak blisko punktu żelowania, że wymaga to badania tej szczególnej właściwości wg ISO 2535.
Badanie może być wykonane albo jako próba wytrzymuje/nie wytrzymuje, przez oznaczenie określonej ( ych) właściwości po ustalonym czasie, albo jako oznaczenie przydatności do stosowania, przez powtarzanie oznaczeń w odpowiednich odstępach czasu.
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do kontroli in situ produktów podczas ich stosowania. Jest przeznaczony do oznaczania w laboratorium "przydatności do stosowania".
Wartość przydatności do stosowania uzyskana niniejszą metodą badania może podlegać zmianom wprowadzonym przez dostawców ze względów praktycznych (np. temperatura zapoczątkowania reakcji) przy udzielaniu porad użytkownikom i wówczas zaleca się nazywanie jej „praktyczną przydatnością do stosowania”.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9514:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań
Data publikacji 15-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9514:2019 [IDT], ISO 9514:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9514:2006 - wersja polska
ICS 87.040