PN-EN ISO 3251:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania zawartości substancji nielotnych, wyrażonej jako ułamek masowy, w farbach, lakierach, substancjach błonotwórczych do farb i lakierów, dyspersjach polimerów i żywicach kondensacyjnych, takich jak żywice fenolowe (rezole, roztwory nowolaków itd.).
Metoda może być również stosowana do dyspersji zawierających wypełniacze, pigmenty i inne środki pomocnicze (np. zagęszczacze, środki koalescencyjne).

UWAGA 1 Zawartość substancji nielotnych w produkcie nie jest wartością bezwzględną, lecz zależy od temperatury i czasu ogrzewania zastosowanych podczas oznaczania. W związku z tym, niniejszą metodą otrzymuje się jedynie względne, a nie rzeczywiste wartości zawartości substancji nielotnych, z uwagi na retencję rozpuszczalnika, rozkład termiczny i odparowanie składników o małej masie cząsteczkowej. Z tego powodu metoda ta jest przeznaczona głównie do badania różnych partii tego samego rodzaju produktu.

UWAGA 2 Niniejsza metoda jest odpowiednia do lateksów kauczuku syntetycznego, pod warunkiem że uwzględni się ogrzewanie w odpowiednio ustalonym czasie (w ISO 124 ustalono, że ogrzewanie trwa do momentu, gdy strata masy próbki do badań o masie 2 g w kolejnych następujących po sobie okresach grzania będzie mniejsza niż 0,5 mg).

UWAGA 3 Wewnątrzzakładowe metody oznaczania substancji nielotnych obejmują często suszenie z zastosowaniem promieniowania podczerwonego lub mikrofalowego. Znormalizowanie takich metod nie jest możliwe, ponieważ nie są one powszechnie stosowane. Kilka kompozycji polimerowych wykazuje skłonność do rozkładu podczas tego typu obróbki i dlatego otrzymuje się nieprawidłowe wyniki.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3251:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 3251:2019 [IDT], ISO 3251:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3251:2008 - wersja polska
ICS 83.080.01, 87.040, 87.060.20