PN-EN ISO 2431:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania czasu wypływu farb, lakierów i podobnych produktów, którą można stosować do sprawdzania konsystencji.

Ustalono cztery kubki wypływowe o podobnych wymiarach, ale o średnicach otworu 3 mm, 4 mm, 5 mm i 6 mm. Podano dwie metody sprawdzania kubków wypływowych pod względem zużycia i uszkodzenia (patrz Załącznik A).

Niniejszy dokument nie dotyczy kubków wypływowych z wymiennymi dyszami, ponieważ nie są możliwe do spełnienia dokładne tolerancje dotyczące doprowadzenia badanego materiału do dyszy.

Niniejszy dokument nie dotyczy również powszechnie używanych zanurzeniowych kubków wypływowych.

UWAGA Ponieważ tolerancje dla takich kubków wypływowych są większe niż dla kubków wypływowych określonych w niniejszym dokumencie, wyniki oznaczania czasu wypływu za pomocą zanurzeniowych kubków wypływowych są mniej dokładne niż wyniki otrzymane za pomocą kubków wypływowych ustalonych w niniejszym dokumencie (patrz Rozdział 9).

Metoda ustalona w niniejszym dokumencie ogranicza się do badania materiałów, dla których może być jednoznacznie określony punkt przerwania wypływu z otworu kubka wypływowego. Punkt ten jest trudny do określenia i odtworzenia dla materiałów o czasach wypływu bliskich górnej granicy zakresu pomiarowego (100 s) ze względu na spowalnianie wypływu.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 2431:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 2431:2019 [IDT], ISO 2431:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 2431:2012 - wersja polska
ICS 87.040