PN-EN ISO 9514:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9514:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań

Zakres

Opisano, dla znormalizowanych warunków, sposób przygotowania i przechowywania próbki wieloskładnikowego systemu powłokowego, a następnie oceny jego przydatności do stosowania przez pomiar określonej (-ych) właściwości

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9514:2006 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań
Data publikacji 15-09-2006
Data wycofania 15-07-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 9514:2005 [IDT], ISO 9514:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9514:2005 - wersja angielska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9514:2019-07 - wersja angielska