PN-EN 60950-22:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60950-22:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz

Zakres

Przedstawiono wymagania bezpieczeństwa urządzeń techniki informatycznej przeznaczonych do instalowania w miejscu, gdzie w pełni lub częściowo wystawione są na działanie warunków atmosferycznych i inne odziaływania występujące na zewnątrz, takie jak deszcz, kurz itp. zazwyczaj występujące w budynkach lub innych obiektach niemieszkalnych. Przedstawiono liczne przykłady urządzeń techniki informatycznej używane na całym świecie, wbudowane w specjalne OBUDOWY, lokalizowane na nawierzchni, montowane na słupach telekomunikacyjnych lub usytuowane pod ziemią

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60950-22:2007/AC:2012P
View FilePN-EN 60950-22:2007/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60950-22:2007 - wersja polska
Tytuł Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz
Data publikacji 25-10-2007
Data wycofania 14-07-2017
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60950-22:2006 [IDT], IEC 60950-22:2005 [MOD]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60950-22:2006 - wersja angielska
ICS 35.260, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 60950-22:2017-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60950-22:2007/AC:2009P, PN-EN 60950-22:2007/A11:2009E, PN-EN 60950-22:2007/AC:2012P