PN-EN 1196:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące ogrzewaczy kondensacyjnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono dodatkowe wymagania i metody badań dla zasilanych gazem ogrzewaczy powietrza tak skonstruowanych, że woda zawarta w produktach spalania ulega kondensacji. Na tej bazie rozszerzone zostają Normy Europejskie EN 778 i EN 1319 dotyczące domowych ogrzewaczy powietrza oraz EN 1020 dotycząca ogrzewaczy niedomowych. Niniejsza Norma Europejska dotyczy zasilanych gazem ogrzewaczy powietrza z i bez wentylatora w układzie spalinowym należących do jednego z niżej wymienionych typów konstrukcji: - ogrzewacz powietrza z co najmniej jednym wymiennikiem kondensacyjnym stanowi integralną całość; - niekondensacyjny ogrzewacz powietrza zintegrowany z dodatkowym wymiennikiem kondensacyjnym; - niekondensacyjny ogrzewacz powietrza zintegrowany z dodatkowym wymiennikiem kondensacyjnym dla odzysku ciepła ze spalin i, jeśli to właściwe, z powietrza wentylacyjnego. Niniejsza norma dotyczy tylko badania typu

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1196:2011/Ap1:2014-02E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1196:2011 - wersja angielska
Tytuł Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące ogrzewaczy kondensacyjnych
Data publikacji 04-11-2011
Data wycofania 13-03-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 1196:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1196:2002 - wersja angielska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 17082:2020-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 1196:2011/Ap1:2014-02E