PN-ISO 3961:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3961:2006 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby jodowej

Zakres

Podano zasadę metody, odczynniki oraz aparaturę. Opisano sposób wykonania oznaczania liczby jodowej. Ustalono precyzję metod - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych. W załączniku B (informacyjnym) podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 3961:1998/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3961:1998 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby jodowej
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 25-08-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 3961:1996 [IDT]
Zastępuje PN-A-86914:1970 - wersja polska, PN-A-85803:1984 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3961:2006 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO 3961:1998/Ap1:1999P, PN-ISO 3961:1998/Az1:2000P