PN-EN ISO 3961:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3961:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby jodowej

Zakres

Podano zasadę metody, odczynniki oraz aparaturę. Opisano sposób wykonania oznaczania liczby jodowej. Ustalono precyzję metod - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych. W załączniku B (informacyjnym) podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3961:2006 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby jodowej
Data publikacji 25-08-2006
Data wycofania 04-11-2011
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3961:1999 [IDT], ISO 3961:1996 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3961:1998/Ap1:1999 - wersja polska, PN-ISO 3961:1998/Az1:2000 - wersja polska, PN-ISO 3961:1998 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3961:2011 - wersja angielska