Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Tłuszcze zwierzęce jadalne -- Metody badań

Zakres

Ustalono chemiczne, fizyczne i sensoryczne badania. Podano zasady pobierania i przygotowania próbek. Badania obejmują: ocenę organoleptyczną, oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych, zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, temperatury topnienia, liczby nadtlenkowej, kwasowej, jodowej, Bomera, zmydlania, próbę Kreis'a, oznaczanie współczynnika refrakcji, wykrywanie, identyfikacje i oznaczanie przeciwutleniaczy. Ustalono zasady metod i szczegółowe opisy oznaczań. Zawiera 4 tabele i 11 wzorów do obliczania wyników. W załączniku 1 podano techniczne metody oznaczania zawartości wody i zanieczyszczeń naturalnych, w załączniku 2 metody badań organoleptycznych i uzupełniających badań chemicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85803:1984 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze zwierzęce jadalne -- Metody badań
Data publikacji 30-04-1984
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-85803:1973 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-ISO 5555:1995 - wersja polska, PN-ISO 660:1998 - wersja polska, PN-ISO 661:1995 - wersja polska, PN-EN ISO 663:2000 - wersja polska, PN-EN ISO 662:2001 - wersja polska, PN-ISO 6320:1995 - wersja polska, PN-ISO 3960:1996 - wersja polska, PN-ISO 3961:1998 - wersja polska