PN-A-86936:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna margaryn metodą punktową

Zakres

Opisano metodę punktową oceny sensorycznej margaryny. Określono sposób pobierania i przygotowania próbek do oceny oraz warunki, jakim powinien odpowiadać zespół oceniający. Opisano sposób wykonania oceny, przedstawiono układ skali pięciopunktowej dla trzech grup margaryn oraz sposób obliczania ocen dla każdego wyróżnika jakościowego i oceny ogólnej

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86936:1997 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna margaryn metodą punktową
Data publikacji 11-02-1997
Data wycofania 12-07-2018
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10