PN-EN 1230-2:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Analiza sensoryczna -- Część 2: Obcy smak (skaza)

Zakres

Podano, czy próbka papieru lub tektury zawiera substancje, które mogą być przekazane przez powietrze do substancji wzorcowej i wpłynąć na jej smak. Omówiono zasadę metody, odczynniki, zespół oceniający, warunki badania, wyposażenie, pobieranie i przechowywanie próbki, przygotowanie próbki, sposób postępowania, ocenę, sposób podawania wyników oraz protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1230-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Analiza sensoryczna -- Część 2: Obcy smak (skaza)
Data publikacji 15-12-2009
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 1230-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1230-2:2004 - wersja polska
ICS 55.040, 67.250, 85.060