PN-E-02051:2002 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Izolatory elektroenergetyczne -- Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

Zakres

Podano terminy i definicje dotyczące elektroenergetycznych izolatorów nisko- i wysokonapięciowych. Podano 33 terminy ogólne oraz terminy dotyczące: izolatorów liniowych (20), izolatorów wsporczych (11), izolatorów przepustowych (21), izolatorów osłonowych (3), właściwości izolatorów (56), badań i prób izolatorów (5), usterek i wad izolatorów ceramicznych (31). Omówiono zasady podziału i sposoby oznaczania izolatorów. W załącznikach informacyjnych podano dodatkowe terminy dotyczące najczęściej wykonywanych prób izolatorów, zalecenia dotyczące oznaczania izolatorów kompozytowych oraz bibliografię. Zamieszczono terminy w języku: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-02051:2002 - wersja polska
Tytuł Izolatory elektroenergetyczne -- Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
Data publikacji 17-05-2002
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza IEC 60050-471:1984 [MOD]
Zastępuje PN-E-02051:1984 - wersja polska
ICS 29.080.10, 01.040.29