PN-P-50430:1998 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Papier i tektura -- Wymagania zdrowotne dotyczące materiałów stosowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące jakości zdrowotnej papierów i tektur zadrukowanych lub niezadrukowanych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. W tablicy 1 podano wykaz wymagań oraz odpowiadające im metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-P-50430:1998P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-50430:1998 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Wymagania zdrowotne dotyczące materiałów stosowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Data publikacji 28-01-1998
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ICS 85.060