PN-A-86933:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Określanie zawartości substancji tłuszczowej w margarynie

Zakres

Podano metodę określania zawartości substancji tłuszczowej w margarynie na podstawie oznaczania zawartości wody i suchej masy beztłuszczowej. Podano stosowane odczynniki, aparaturę i przyrządy, określono sposób pobierania i przygotowania próbek do analizy, opisano wykonanie oznaczania, obliczanie wyników pośrednich oraz wyników końcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86933:1995 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Określanie zawartości substancji tłuszczowej w margarynie
Data publikacji 28-11-1995
Data wycofania 09-11-2021
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10