PN-A-86935:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna smakowitości metodą punktową rafinowanych olejów i tłuszczów

Zakres

Podano metodę punktowej oceny sensorycznej smakowitości rafinowanych olejów i tłuszczów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86935:1996 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna smakowitości metodą punktową rafinowanych olejów i tłuszczów
Data publikacji 30-10-1996
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 6935-2:1991 [IDT]
ICS 67.200.10