PN-A-86934:1995 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Spektrofotometryczne oznaczanie barwy ogólnej

Zakres

Podano metodę oznaczania barwy ogólnej podstawowych roślinnych olejów i tłuszczów stałych, polegającą na pomiarze absorbancji rozcieńczonych próbek przy określonych długościach fali w zakresie światła widzialnego, zsumowaniu znalezionych wartości i wyrażeniu w postaci liczb całkowitych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86934:1995 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Spektrofotometryczne oznaczanie barwy ogólnej
Data publikacji 28-11-1995
Data wycofania 09-11-2021
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10