PN-EN ISO 10539:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie alkaliczności

Zakres

Opisano metodę oznaczania alkaliczności, bez zróżnicowania poszczególnych jej składników, w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i sprawozdanie z badań. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10539:2002 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie alkaliczności
Data publikacji 03-12-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 10539:2002 [IDT], ISO 10539:2002 [IDT]
Zastępuje PN-A-86925:1970 - wersja polska
ICS 67.200.10