PN-EN ISO 3596:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie substancji niezmydlających się -- Metoda ekstrakcji eterem etylowym

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości substancji niezmydlających się w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych opartą na ekstrakcji eterem etylowym, która nie ma zastosowania do wosków, a w przypadku niektórych tłuszczów o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, jak na przykład tłuszczów pochodzących ze zwierząt morskich, daje wyniki przybliżone. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i sprawozdanie z badań. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych. W załączniku ZA (normatywnym) podano wykaz norm powołanych w publikacjach międzynarodowych i ich odpowiedniki europejskie

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3596:2002 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie substancji niezmydlających się -- Metoda ekstrakcji eterem etylowym
Data publikacji 17-05-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3596:2001 [IDT], ISO 3596:2000 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 3596-1:1994 - wersja polska
ICS 67.200.10