PN-ISO 3596-1:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3596:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie substancji niezmydlających się -- Metoda ekstrakcji eterem etylowym (Metoda odwoławcza)

Zakres

Metody nie stosuje się do wosków. Polega ona na zmydleniu produktu przez ogrzewanie w etanolowym roztworze wodorotlenku potasowego pod chłodnicą zwrotną, ekstrakcji substancji niezmydlających się z roztworu mydeł przy pomocy eteru etylowego, odparowaniu rozpuszczalnika i zważeniu pozostałości po suszeniu. W Załączniku A opisano metodę z zastosowaniem dziewięciu ekstrakcji heksanem, którą można stosować, kiedy warunki klimatyczne lub miejscowe przepisy nie dopuszczają użycia eteru etylowego

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3596-1:1994 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie substancji niezmydlających się -- Metoda ekstrakcji eterem etylowym (Metoda odwoławcza)
Data publikacji 22-12-1994
Data wycofania 17-05-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 3596-1:1988 [IDT], EN ISO 3596-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-A-86917:1961 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3596:2002 - wersja polska