PN-EN 13071-2:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu lub częściowo zagłębionych w podłożu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania dla systemów zagłębionych w podłożu lub częściowo zagłębionych ładowanych od góry i opróżnianych od dołu, stosowanych do magazynowania stałych nie niebezpiecznych odpadów, o pojemności do 5 000 l.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13071-2:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 2: Dodatkowe wymagania do systemów zagłębionych w podłożu lub częściowo zagłębionych w podłożu
Data publikacji 19-11-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
Wprowadza EN 13071-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13071-2+A1:2013-12 - wersja angielska
ICS 13.030.40