PN-EN 13071-3:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 3: Zalecane połączenia przy unoszeniu

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dla połączeń pojemników unoszonych, które należy stosować podczas ładowania i rozładowania pojemników opróżnianych od dołu.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13071-3:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 3: Zalecane połączenia przy unoszeniu
Data publikacji 17-01-2020
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 263, Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
Wprowadza EN 13071-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13071-3:2011 - wersja angielska
ICS 13.030.40