PN-EN ISO 18086:2021-06 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony

Zakres

W niniejszym dokumencie określono kryteria ochrony do wyznaczania ryzyka korozji wywołanej przez AC dla rurociągów chronionych katodowo.
Stosuje się go do zakopanych rurociągów chronionych katodowo, na które oddziałują układy trakcji AC i/lub linie elektroenergetyczne AC.
Przy obecności interferencji AC kryteria ochrony podane w ISO 15589-1 nie są wystarczające do uznania, że stal jest chroniona przed korozją.
W niniejszym dokumencie podano wartości graniczne, procedury pomiarowe, środki łagodzące i informacje dotyczące długotrwałych interferencji napięcia AC o częstotliwościach od 16,7 Hz do 60 Hz oraz oceny prawdopodobieństwa wystąpienia korozji wywołanej przez AC.
W niniejszym dokumencie przedstawiono możliwość wystąpienia wywołanej przez AC korozji rurociągów metalowych wskutek interferencji AC spowodowanej przez sprzężenie galwaniczne, indukcyjne lub pojemnościowe z układami AC oraz maksymalne dopuszczalne poziomy tych interferencji. Uwzględniono w nim fakt, że jest to efekt długotrwały występujący podczas normalnych warunków pracy układu AC.
Niniejszy dokument nie obejmuje kwestii bezpieczeństwa związanego z napięciami AC w rurociągach. Są one objęte normami i przepisami krajowymi (patrz np. EN 50443).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18086:2021-06 - wersja polska
Tytuł Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony
Data publikacji 12-01-2023
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN ISO 18086:2020 [IDT], ISO 18086:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 18086:2018-01 - wersja angielska
ICS 77.060